בית מדרש גבעת אסף קולט אברכים

    בית מדרש גבעתאסף קולט אברכים לזמן קיץ.

    הלכות עירובין

     

    לפרטים הרב גיורא ברנר ראש בית המדרש- 0507314581