הקמת בית מדרש הלכתא

  לכל ידידנו

   

  שמחים מאוד לעדכן על "עליית מדרגה" משמעותית שיוצאת אל הפועל בימים אלו ממש.

  בית המדרש הוקם ביישוב גבעת אסף לפני שמונה שנים, מתוך ההבנה שדווקא מקום משמעותי של תורה יחזק את אחיזתנו בארץ הקודש. בסייעתא דשמיא גדולה זכינו לייסד בית מדרש מצליח ללימוד הלכה ולהכשרת מורי הלכה לציבור. בנוסף, פועל בית המדרש לחבר את הציבור כולו ללימוד ההלכה ולחיבתה, בדרכים שונות.

  לאור ההצלחה לה זכה בית המדרש, בסייעתא דשמיא גדולה, פנו אלינו לפני מספר חודשים אנשי תורה ומעשה מהעיר רחובות, בבקשה להקים בית מדרש נוסף אשר יבסס את החיבור וחיבת ההלכה בציבור נוסף גדול של אנשי רחובות.

  לאחר התלבטויות ולאחר שבחנו היטב את ההיתכנות הרוחנית והכלכלית להקמת בית מדרש נוסף מבלי לפגוע חלילה בבית המדרש בגבעת אסף, החלטנו להיענות לבקשה ולהתקדם שלב נוסף בדרך בה אנו שואפים לצעוד.

  לאחר שמונה שנים של פעילות, ולאור ההתרחבות המשמעותית עם פתיחת בית המדרש החדש ברחובות, חיפשנו שם שיבטא את התוכן הכולל של שני בתי המדרש ושל הפעולות הנוספות בתחום לימוד וחיבור הציבור להלכה. השם בו בחרנו הינו "הלכתא" כשאליו צמודים הערכים אותם אנו שואפים לגדל ולהעצים – תורה, הלכה, חיים.

   

  אנו מתפללים ומקוים כי חפץ השם בידינו יצלח, ושנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בשני בתי המדרש של הלכתא – כולל האברכים "תורת חיים" בבית מדרש גבעת אסף, ובבית המדרש ברחובות המוקם בימים אלו, ובשאר הפעילויות של "הלכתא" – מכון לפרסומים הלכתיים, ימי לימוד ציבוריים, והפצת שיעורים ותשובות בהלכה בצורה מקוונת.

  אנו בטוחים כי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם נזכה להמשיך ולהחזיק בשני הדגלים החשובים של ההתיישבות והאחיזה בארץ ושל החיבור להלכה בכל צורותיה.

  זכות לימוד התורה תעמוד לכם ולזרעכם, יה"ר שהקב"ה ישלם שכרכם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

   

  בימים אלו נפתח בית המדרש בעיר רחובות- מצ"ב הזמנה למלווה מלכה והתוועדות עם הרה"ג דוד דודקביץ שליט"א לרגל פתיחת בית המדרש.