מתכוננים למתן תורה הלכה למעשה

מבצע התרמה להחזקת בית מדרש הלכתא

    קישור לאתר ההתרמה

    https://www.charidy.com/hlct