הלכה שבועית

ויחי- ברכת הבנים

הרב ינון קליין שליט"א

ברכת הבנים | נוסח הברכה | הנחת הידיים על הראש

ויגש- כבוד סבו וחמיו

הרב ינון קליין שליט"א

חיוב כבוד סבו | חיוב כבוד חמיו

מקץ- ענייני הלכה ומנהג בחנוכה

הרב ינון קליין שליט"א

ברכות הדלקת נר חנוכה | סעודות בחנוכה | למה אין מסכת חנוכה במשנה

וישב- לשון הרע לתועלת

הרב ינון קליין שליט"א

לימוד מיוסף הצדיק בגודל הזהירות מלשון הרע | לשון הרע לתועלת | תנאי ההיתר

וישלח- ענייני קריאת שמות

הרב ינון קליין שליט"א

לקרוא על שם האב או הרב? | קריאת שני שמות | הוספת שם לחולה

ויצא - שם הישוב בית אל

הרב ינון קליין שליט"א

האם מותר לומר בית אל? | האם מותר לכתוב בית אל על מעטפות?

תולדות- כללי נאמנות עד אחד

הרב ינון קליין שליט"א

עד אחד נאמן באיסורים | סייגים בדיני נאמנות עד אחד | הצורך לדרוש תעודת כשרות

לך לך- רצועות התפילין

הרב ינון קליין שליט"א

השחרת החלק הפנימי של הרצועה | אורך הרצועות | החלפת רצועות התפילין

פרשת נח - ברכה על קשת

הרב ינון קליין שליט"א

מדיני ברכת 'זוכר הברית': נוסח הברכה ופירושה | ברכה בשם ומלכות? | מה הסימן בקשת הרי זה דבר...

פרשת צו - הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

פרשת ויקרא - איסור אכילת דם

הרב ינון קליין שליט"א

יסוד האיסור - טעמי האיסור - כלים לצליית כבד

פרשת ויקהל פקודי - אין קטיגור נעשה סניגור

הרב ינון קליין שליט"א

אין קטיגור נעשה סניגור | כהן שהרב את הנפש | תפילה מסידור שנדפס בחטא

פרשת כי תשא - עונג שבת

הרב ינון קליין שליט"א

עונג שבת דאורייתא או דרבנן | מהם 'דברי סופרים' | גדר החיוב בעונג שבת | הדלקת נרות שבת דאורייתא...

פרשת תצוה - חציצה בתפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

חציצה בתפילין של ראש | הנחת תפילין של ראש על תחבושת או כובע דק | האם שיער ארוך נחשב חציצה...

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין שליט"א

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין שליט"א

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

<<     עמוד מתוך 7    >>
סך הכל: 112 תכנים