שיעורים עבור התגית: בית מדרש גבעת אסף

קיום מצוות ישוב הארץ על ידי בניין ונטיעה

הרב שי רובינשטיין

מאמר מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ב. המאמר דן בגדרי מצוות ישוב הארץ ובשאלה האם בניין עדי...

אמירת משיב הרוח ומוריד הטל

הרב גיורא ברנר שליט"א

לשמוע קול שופר

הרב דוד דודקביץ שליט"א

על עניינו של השופר ועבודת ראש השנה. מתוך יום עיון לקראת ראש השנה. כ"ג אלול תשע"ה

כללי הגמרא (26)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות זרים בתלמוד

כללי הגמרא (24)

הרב ינון קליין שליט"א

מחלוקת תלמידים | תרי תנאי אליבא דפלוני | תרי אמוראי אליבא דפלוני |

מצוות הוידוי

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

אין קטגור נעשה סנגור - כהן שהרג את הנפש

הרב ינון קליין שליט"א

מתי אומרים אין קטגור נעשה סנגור | נשיאת כפיים לכהן שהרג בתאונה |נשיאת כפיים לכהן שהרג במלחמה

בגדרי ברכת כהנים

הרב ינון קליין שליט"א

למה צריך עשרה | על מי מוטלת המצוה | תכלית המצוה

ברכת כהנים בצפון הארץ ובחיפה

הרב ידידיה הכהן שליט"א

בירור המנהג בצפון הארץ | ניסיון הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל להנהיג ברכת כהנים בכל יום בחיפה

כללי הגמרא (10)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות קושיה (ב) - רמיא | הוינן בה | תהי בה

שבת הותרה או דחויה אצל פקוח נפש (2)

הרב גיורא ברנר שליט"א

שיעור שני

מותר לקחת אקמול בשבת?

הרב ינון קליין שליט"א

ביאור בדין בטל הטעם בטלה התקנה ופסק האחרונים למעשה בגזירת שחיקת סמנים בזמננו

הכנה מערב שבת על מנת למעט איסורים בשבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

בחולה שאין בו סכנה ומטופל על ידי גוי

הנחת עירוב וקניית שביתה

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי חזרה וסיכום הלכות עירובין. שיעור 10 סימן תח

דיני מחיצה (2)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי סיכום וחזרה הלכות עירובין- שיעור 8. סימן שסב סע' ח - יב

מבואות מפולשין לרשות הרבים

הרב גיורא ברנר שליט"א

    עמוד מתוך 14    >>
סך הכל: 218 תכנים