זמן חורף בבית המדרש בגבעת אסף

לו"ז שיעורים

   

  ראשון

  שני

  שלישי

  רביעי

  חמישי

  10:30

   

  הלכה עיון - הרב גיורא ברנר

   

   

   

  11:30

   

   

   

   

  הלכה עיון – הרב ינון קליין

  12:30

   

   

  אורות התשובה - הרב אורן חושנגי

  כללי הש"ס – הרב ינון קליין

   

  13:40

  משניות

  משניות

  משניות

  משניות

  משניות

  14:00

   

  אמונה, יסודות המצוות - הרב ארל'ה הראל

  לימוד בחבורה - בקיאות ב"י

  לימוד בחבורה - בקיאות ב"י

  לימוד בחבורה - בקיאות ב"י

   

  מוזמנים להצטרף ללימוד