תרומות

תרמו להחזקת בית המדרש ולהרחבת מפעלי ההלכה.

  התרומה ע"ש עמותת בית המדרש - "בית מדרש קנין תורה"

  קבלה מוכרת למס על פי סעיף 46 תשלח אליכם בהקדם.

  • לתרומה מאובטחת באמצעות PayPal (גם אם אין ברשותכם חשבון PayPal)

  •  העברה בנקאית ניתן לבצע לחשבון 755893 בסניף 182 של בנק פאג"י
  • כתובת למשלוח צ'ק : בית מדרש גבעת אסף, ת.ד 311 בית אל מיקוד 9063100

  זכות התורה וארץ ישראל תעמוד לכם לברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.