הדלקת נר חנוכה בשבת, מקום ההדלקה בבניין רב קומות

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. בערב שבת חנוכה מצאנו שתי שיטות מרכזיות בעניין זמן ההדלקה:

              - רבע שעה לפני השקיעה.

              -עשרים וחמש דקות לפני השקיעה.

  לשתי השיטות יש להקדים את נר חנוכה לנר שבת.

  ב. מיקומו של נר חנוכה לדרים בבניין, תלוי בכמה מחלוקות. ולמעשה יש בזה כמה שיטות: פתח הבניין, פתח הבית מבפנים וחלון הפונה לרשות הרבים.

   

  א. הדלקת נר חנוכה בשבת

  זמן הדלקת נר חנוכה לכתחילה בכל יום נתון במחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים שזמנו מהשקיעה ויש אומרים שהזמן הוא מצאת הכוכבים1.

  אבל, בערב שבת אין אפשרות להדליק באחד מזמנים אלו, שהרי אסור להדליק אש בשבת. לכן יש להקדים את ההדלקה, ומצאנו בזה זה שני מנהגים:

  1. להקדים את ההדלקה לזמן הדלקת נרות שבת.
  2. לאחר את ההדלקה עד סמוך לשקיעה.

  לשני המנהגים יש להדליק קודם את נרות החנוכה ואחר כך את נרות השבת.

  למעשה, רבים נוהגים להדליק כרבע שעה לפני השקיעה, ומנהג ירושלים להדליק 25 דקות לפני השקיעה, ויש שמקדימים ומקבלים שבת 40 דקות לפני השקיעה כבכל שבת, ומדליקים נרות חנוכה לפני כן.

  בכל מקרה, יש להכין נרות שידלקו עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, שזהו זמן ההדלקה ופרסום הנס2.

   

  ב. מקום ההדלקה בבניין רב קומות

  מעיקר הדין יש להניח את נר חנוכה מחוץ לבית בפתח הסמוך לרשות הרבים.

  לגבי בניינים רבי קומות, התעוררה השאלה היכן יש להדליק את הנרות. שאלה זו בנויה על כמה שאלות אחרות.

  א. האם חדר המדרגות של הבניין נחשב רשות הרבים? או שהוא נחשב כמו חצר ואז יש להדליק בפתח הבניין?

  ב. האם אפשר להדליק נר חנוכה למעלה מעשרים אמה, כאשר יש באותו גובה מול מקום ההדלקה בתים?

  ג. האם צריך היכר לאיזה בית שייכת החנוכייה (כלומר, האם כמה דיירים יכולים להדליק בפתח הבניין)?

  להלכה, יש בדבר זה מחלוקת גדולה בין הפוסקים.

  יש אומרים שצריך להדליק את הנרות בחלון הפונה לרשות הרבים או לבניינים האחרים (אם החלון גבוה מעשרים אמה). ויש אומרים שידליק בכניסה לבניין.תגיות: שבת חנוכה, הדלקת נרות חנוכה בבניין, פרסומי ניסא, ינון קליין, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, ,