כיבוס, כתיבה וטיול בחול המועד

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

אברכי בית מדרש גבעת אסף

  בס"ד

  ‏א. כיבוס בחול המועד

  גזרו חז"ל שלא לכבס בחול המועד כדי שיכבס קודם לכן ולא יכנס לחג כשהוא מנוול.

  אולם בבגדים שדרכם להתלכלך תמיד לא גזרו חז"ל והתירו לכבסם1.

  ולכן:

  1. בגדי ילדים קטנים מותר לכבס- בגדר קטן נחלקו האחרונים, יש אומרים שהדבר תלוי בכל ילד לפי עניינו והעיקר הוא האם דרכו להתלכלך, יש אומרים עד גיל 6-7 ויש אומרים עד גיל 4-6 לפי הילד2.
  2. לבנים (גופיות, גרביים וכו') מותר לכבס
  3. מגבות מטבח ומפות שלחן (למי שרגיל להחליפן בתדירות יום יומית) מותר לכבס.

  וכן מותר בכל מקרה הדומה לאלו, אולם בכולם יש תנאי להיתר והוא שמותר לכבס אם נגמר לו המלאי ואין לו עוד מה להחליף, אבל אם יש לו להחליף אע"פ שודאי יגמר עד סוף החג אסור לכבס3.

   

  ב. כתיבה בחול המועד

  בדיני כתיבה בחול המועד אנו מבחינים בין שני סוג כתיבה.

  1. מעשה אומן- כתב יפה או כתב מהודר שנעשה ע"י אומן: אסור בחול המועד אלא אם כן הוא דבר האבד או דבר מצווה, ויש אומרים שצריך לשנות.
  2. מעשה הדיוט- כתב רגיל אם אינו מקפיד לכתוב באופן יפה ומיוחד: מותר לצורך המועד או לצורך רבים וכ"ש שלדבר האבד, אין צריך לשנות ויש מחמירים בזה4.

  לגבי כתיבה במחשב והדפסה, האחרונים חלוקים האם מעשה אומן הוא בפעולה או בתוצאה. כלומר כתיבה במחשב היא דבר שגם הדיוטות יודעים לעשות ולא צריך לזה אומנות מיוחדת, אולם הכתב יוצא יפה ומהודר. האם מותר כי זה מלאכה שגם הדיוט עושה או אסור כי התוצר הוא מעשה אומנות.

  למעשה ראוי להימנע מהדפסה בחול המועד אלא אם כן הוא דבר האבד או דבר מצווה5.

  אבל כתיבה במחשב ללא הדפסה אינה בכלל כתיבה האסורה, מאחר וזה רק אלקטרודות חשמליות ואין לזה קיום ממשי6.

   

  ג. טיול בחול המועד סוכות

  ככלל מותר לצאת לטיול בחול המועד גם ברכב למרות שזו מלאכה, מאחר והטיול נחשב צורך המועד7.

  אולם בחול המועד סוכות יש לשים לב שבמקום אליו יוצאים לטייל יש סוכה כדי שיוכל לאכול ולישון בה. למרות שיש היתר להולכי דרכים, נחלקו הפוסקים האם מטיילים נכנסים בהיתר זה, ולכן ראוי להשתדל שבמקום אליו יוצאים תהיה סוכה8.

  ואף למחמירים ישנם דברים שמותרים מחוץ לסוכה.

  שתייה- מותר לשתות מים מחוץ לסוכה9.

  אכילת פירות וירקות- מאחר ואכילת ארעי מותרת בסוכה ואין דרך לקבוע סעודה על פירות וירקות מותר לאכול אפילו הרבה מהם מחוץ לסוכה. אולם אם קובע עליהם סעודה וכוונתו לשבוע מהם אסור לאכלם מחוץ לסוכה10.

  נמנום- אם נרדם ברכב תוך כדי הנסיעה אין חיוב להעירו מאחר ובסוכה הדין הוא 'תשבו כעין תדורו', ואף בחול אנשים רגילים להתנמנם בנסיעה ולא מעירים אותם שילכו לישון במיטתם11.

   

  [המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורף]תגיות: הלכה שבועית, חול המועד, סוכות, טיול, שינה בסוכה, כתיבה, כביסה, פירות, ירקות, אכילת עראי, דבר האבד, נמנום, תשבו כעין תדורו, מחשב, הדפסה, בית מדרש גבעת אסף,