בגדי יום טוב

הלכות עירובי תבשילין- הרב גיורא ברנר שליט"א