אות היא לעולם- מוקצה (א)

    חוברת מסדרת 'אות היא לעולם' בהלכות שבת

    מאת ראש בית המדרש הרב גיורא ברנר שליט"א

    החוברת מצורפת בקישור

    לרכישה ניתן לפנות לבית המדרש בכפתור צור קשר