מקום הדלקת נר חנוכה

מתוך יום עיון לקראת חנוכה תשע"ט

הרב גיורא ברנר שליט"אתגיות: חנוכה, מקום הדלקת נר חנוכה, הרב גיורא ברנר, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף,