שמחת פורים לשמח אחרים

הרב ארל'ה הראל שליט"אתגיות: פורים, שמחה, צדקה, מתנות לאביונים,