הכנות לראש השנה

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. ראש השנה הוא גם יום דין וגם יום חג, לכל אחד משני עניינים אלו יש משמעויות שונות בהלכה ובמנהג.

  ב. משמעויות אלו באות לדי ביטוי בהכנות לפני ראש השנה - תספורת, תפילה על קברי צדיקים, אפיית חלות והכנת מאכלים מיוחדים לחג, טבילה במקווה, הכרת התפילות והפיוטים, לבישת בגדים נאים לחג. להלן בהרחבה

   

  א. הכנות לראש השנה

  ראש השנה הוא אחד הימים המיוחדים בשנה.

  ביום זה אנו עוברים לפני הקב"ה כבני מרון- כל אחד מאיתנו נידון על פי מעשיו וכולנו, כל עם ישראל, יחד נידונים בסקירה אחת. מצד שני יום זה הוא גם יום טוב. ביום טוב צריך לשמוח ולהתענג במאכלים ומשקים משובחים, בבגדים מכובדים וכדומה6.

  המיזוג של שני הקצוות האלו קשה. לכן כתבו הפוסקים כמה הנהגות והכנות לקראת ראש השנה בהן יש ביטוי לכל הצדדים של היום המיוחד הזה.

  'ומי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת'- הכנה ראויה, בכוחה להביא להתעלות גדולה ולמיצוי גדול יותר של החג.

  להלן כמה הכנות שכתבו הפוסקים לערב ראש השנה:

  1. מכבסים ומסתפרים בערב ראש השנה. מטרת הכיבוס והתספורת הוא להגיע לדין בצורה מכובדת ולהראות בזה שאנו בטוחים שהקב"ה יצדיק אותנו בדין. לכתחילה ראוי להסתפר לפני חצות היום1.
  2. נהגו ללכת בערב ראש השנה אחר חצות להשתטח על קברי צדיקים להעתיר בתחינה שימליצו טוב בעדינו ביום הדין. ונותנים שם צדקה לעניים2.
  3. כבכל ערב שבת, נוהגים ללוש בצק בשיעור חלה על מנת להכין ממנו חלות לחג ולזכות במצות הפרשת חלה3.
  4. יש להכין לחג מאכלים טעימים וחשובים ופירות טובים ומתוקים. כפי שכתוב בנחמיה "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום"4.
  5. נוהגים הגברים לטבול במקווה לשם טהרה ופרישות ונוהגים לטבול שלש פעמים5.
  6. יש ללבוש בגדים נאים לכבוד היום. אך לא בגדים חשובים מידי כדי לזכור שהיום הוא יום דין6.
  7. "ראוי לכל אדם לתת לב קודם ראש השנה, לסדר לעצמו התפילות והפיוטים וילמד פירוש הדברים שיהיו שגורים בפיו בראש השנה. גם ילמד קודם ראש השנה לבניו הקטנים ובני ביתו, סדר התפלות כדי שלא יצטרך להפסיק בראש השנה להראות להם הסדר" (לשון המטה אפרים)7.
  8. יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה, ויש שנהגו לאכול קודם עלות השחר משום 'חוקות הגוים' שדרכם להתענות ערב חגיהם8.

  המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורףתגיות: ראש השנה, כביסה, תספורת, סימני ראש השנה, סימנים, יום טוב, יום דין, צדקה, כהנים, קברי צדיקים, חלה, קיטל, מקווה, פיוטים, תענית, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית,