צריך לתת צדקה לכל מי שמבקש?

הרב ינון קליין שליט"א