לבישת מדי מד"א חדשים בתשעת הימים

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: מתנדבת במד"א עושה משמרת ראשונה בתשעת הימים. היא מקבלת מדים חדשים. האם יכולה לחדש אותם ?
  לפי מה שסיפרו לה חברות, המדים כמו שהם מגיעים צרכים בד"כ תיקונים (להצר אותם וכו'). את התיקונים היא תעשה רק אחרי תשעת הימים.
  תודה רבה

   

  תשובה: 

  שלום וברכה,

  מותר ללבוש את המדים החדשים למשמרת, וכן במידה ואי אפשר ללובשן בלי תיקון מותר לתקנם.

  הרחבה:

  לשאלה יש שני חלקים, איסור לבישת בגד חדש בתשעת הימים (כמבואר בשו"ע סימן תקנ"א סעיף ו'), ואיסור תיקון הבגדים שאינו מדינא דגמרא אלא מנהג (שם סעיף ז'):

  א. לעניין התיקון- נראה לענ"ד שאין בעיה לתקן את הבגד. זהו בגד יחיד ואין אחר בלתו, והתיקון הוא על מנת שהבגד יהיה שמיש לצורך מבצעי/פקו"נ של הצלת חיים.

  ב. לעניין איסור הלבישה של בגד חדש- בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סימן קל"ט) התיר לרכוש נעלי בד או גומי לצורך צום תשעה באב למי שאין לו והביאו בכף החיים (סקצ"ו).

  ג. באם הבגד לא יצא מהניילון, אלא ייתכן מאוד שמישהו אחר מדד אותו לפניכן (כמו שמצוי הרבה בחנויות) אין בו יותר דין של בגד חדש/מכובס וניתן ללובשו.

  ד. אם ההנחיות במד"א הן שהבגד איננו אישי לגמרי אלא שאול, ובסוף תקופת ההתנדבות מחזירים אותו, אין לאדם שמחה בבגד זה ואין סברא לאסור מללובשו.

  ה. מכל הנ"ל נראה לפ"ז שבצורך כזה של התנדבות במד"א שאין בעיה בללבוש את המדים החדשים בעת המשמרת.