רכישת קורס בכספי מעשר על מנת לסייע ליוצר הקורס

שאלה מקבוצת השו"ת

יהונתן מוריס

  שאלה: שלום הרב. ישנה משפחה הנזקקת לצדקה. להורים יש עסק ובו הם מוכרים קורס דיגיטלי בכאלף שקלים. האם ניתן לרכוש את הקורס בכספי מעשר?

   

  תשובה: אם היית קונה באותו מחיר בלי קשר למצבו הכלכלי של המוכר, אסור לשלם ממעשר כספים.

  אם אתה קונה רק בגלל מצבו הכלכלי של המוכר,או שהיית קונה במחיר זול יותר. מותר לשלם את ההפרש ממעשר.

   

  הרחבה: כותב הרמב"ם "שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך.
  פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני ממי לקח כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר ומשליכין המעות בפתחי העניים וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין הממונין בצדקה נוהגין כשורה." (הלכות מתנות עניים פרק י הלכות ז,ט)
  מדבריו יוצא שגם אם עוזר לו דרך משא ומתן מקיים מצוות צדקה. ולכן אם קונה ממנו בכדי שיקבל בצורה מכובדת עושה מצווה בדרגת מתן בסתר. ועוד נראה שמעלה זאת היא ראויה גם כשהגבאים כשרים, מפני שהעני מקבל בצורה מכובדת יותר.

  אבל מסברה נראה, שאם קונה בלי קשר למצבו הכלכלי של המוכר, אסור לשלם ממעות מעשר.
  שברור שהמצב של מכך וממכר רגיל שאינו מצווה שייך גם בעני. שלא יעלה על הדעת שאדם במקום לתת לעניים צדקה ולשלם להם על מלאכתם, יתן את הצדקה כתשלום.

  וכן הדרך אמונה (שם פרק י)מביא בשם השבות יעקב שאם שוכר עניים לשמשו במקום עבדים אינו מקיים מצוות צדקה. ומוסיף ש'אפשר' שאם הם יקרים יותר ההפרש הוא צדקה.