כללי הפסיקה - לענות לפי השואל או המשיב? (חלק ג)

הרב ינון קליין שליט"א