שיעורים

אין קטגור נעשה סנגור - כהן שהרג את הנפש

הרב ינון קליין שליט"א

מתי אומרים אין קטגור נעשה סנגור | נשיאת כפיים לכהן שהרג בתאונה |נשיאת כפיים לכהן שהרג במלחמה

בגדרי ברכת כהנים

הרב ינון קליין שליט"א

למה צריך עשרה | על מי מוטלת המצוה | תכלית המצוה

ברכת כהנים בצפון הארץ ובחיפה

הרב ידידיה הכהן שליט"א

בירור המנהג בצפון הארץ | ניסיון הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל להנהיג ברכת כהנים בכל יום בחיפה

אורות התשובה (1)

הרב אורן חושנגי שליט"א

הקדמת הרב, תחילת פרק א

פתיחה לברכת כהנים

הרב ינון קליין שליט"א

מחלוקת רש"י והרמב"ן בפירוש הפסוק וישא אהרן כפיו אל העם ויברכם

מקום עמידת החזן בבית הכנסת

הרב ינון קליין שליט"א

מתוך משמר הקדושים בישיבת מרכז הרב

כללי הגמרא (20)

הרב ינון קליין שליט"א

אם תימצי לומר

כללי הגמרא (19)

הרב ינון קליין שליט"א

לימא כתנאי

כללי הגמרא (18)

הרב ינון קליין שליט"א

מכללא איתמר

כללי הגמרא (17)

הרב ינון קליין שליט"א

מעשה רב

הלכות ליל הסדר (חלק א)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה, היחס להלכות ליל הסדר, הכנות לליל הסדר, קדש, ורחץ, כרפס, יחץ

הלכות ליל הסדר (חלק ב)

הרב ינון קליין שליט"א

מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה

מתנות לאביונים

הרב ינון קליין שליט"א

גדר מצוות מתנות לאביונים | צדקה או שמחה | נפ"מ

כללי הגמרא (16)

הרב ינון קליין שליט"א

פסוקים מקוצרים בגמרא ובראשונים | מחלוקות בין המסורה לתלמוד

חייב איניש לבסומי

הרב ינון קליין שליט"א

גדר השכרות בפורים

משלוח מנות

הרב ינון קליין שליט"א

ארבעה טעמים למצוות משלוח מנות והנפקא מינא

    עמוד מתוך 17    >>
סך הכל: 259 תכנים