שיעורים

תפילה במניין - חובה או מעלה?

הרב ינון קליין שליט"א

אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים

הרב ינון קליין שליט"א

תקיעת שופר בשבת

הרב אריאל בראלי שליט"א

כללי הגמרא (32)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי קל וחומר - מה לימדה הברייתא דרבי ישמעאל, למה המידה נקראת קל וחומר ולא חומר וקל

מצוות לימוד אמונה (א)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

האם מותר לעסוק בשאלות באמונה? שיטת הרמב"ם והכוזרי

שיעור עיון - יו"ד סי' קפו

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (31)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לי"ג מידות (ב) - גדר דבר הנלמד מי"ג מידות

חשיבות לימוד אמונה

הרב ארל'ה הראל שליט"א

חומרת רבי זירא

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (30)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן

כעיר שחוברה לה יחדיו

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור ליום ירושלים - תש"פ

ל"ג בעומר

הרב ינון קליין שליט"א

יום ירידת המן, עצירת המגיפה, פטירת רשב"י

דף יומי מסכת שבת דף נו

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור דף יומי בזום בעקבות משבר קורונה

דף יומי מסכת שבת דף נה

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור דף יומי בזום בעקבות משבר קורונה

דף יומי מסכת שבת דף נד

הרב ינון קליין שליט"א

דף יומי בזום בעקבות משבר קורונה

יום העצמאות תש''פ

הרב ינון קליין שליט"א

    עמוד מתוך 22    >>
סך הכל: 341 תכנים