הלכה שבועית

פרשת תצוה - חציצה בתפילין של ראש

הרב ינון קליין

חציצה בתפילין של ראש | הנחת תפילין של ראש על תחבושת או כובע דק | האם שיער ארוך נחשב חציצה...

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

יתרו- צורות בע"ח בבית הכנסת, קניית מוצרים שיש עליהם צלב

הרב ינון קליין

איסור עשיית צלמים | ציור בעלי חיים בבית הכנסת | תמונות שמפריעות לכוונה | קניית מוצרים שיש...

פרשת בשלח - הכנות לשבת

הרב ינון קליין

הכנות לשבת | מצוה לטרוח לכבוד שבת | אפיית חלות לשבת

פרשת בא - אין מעבירין על המצוות

הרב ינון קליין

אין מעבירין על המצוות | דאורייתא או דרבנן | הקדמת טלית לתפילין | על איזה חלה מברכים בלחם משנה

וארא- שם שמיים בלימוד גמרא וזמירות שבת

הרב ינון קליין

הזכרת שם שמיים לבטלה | חומרת האיסור | הזכרת שם שמיים בלימוד גמרא | הזכרת שם שמיים בזמירות...

שמות- בגדים מכובדים לתפילה

הרב ינון קליין

בגדים מכובדים לתפילה | תפילה יחף או בסנדלים | החזקת פלאפון בתפילה

ויחי- ברכת הבנים

הרב ינון קליין

ברכת הבנים | נוסח הברכה | הנחת הידיים על הראש

ויגש- כבוד סבו וחמיו

הרב ינון קליין

חיוב כבוד סבו | חיוב כבוד חמיו

מקץ- ענייני הלכה ומנהג בחנוכה

הרב ינון קליין

ברכות הדלקת נר חנוכה | סעודות בחנוכה | למה אין מסכת חנוכה במשנה

וישב- לשון הרע לתועלת

הרב ינון קליין

לימוד מיוסף הצדיק בגודל הזהירות מלשון הרע | לשון הרע לתועלת | תנאי ההיתר

וישלח- ענייני קריאת שמות

הרב ינון קליין

לקרוא על שם האב או הרב? | קריאת שני שמות | הוספת שם לחולה

ויצא - שם הישוב בית אל

הרב ינון קליין

האם מותר לומר בית אל? | האם מותר לכתוב בית אל על מעטפות?

תולדות- כללי נאמנות עד אחד

הרב ינון קליין

עד אחד נאמן באיסורים | סייגים בדיני נאמנות עד אחד | הצורך לדרוש תעודת כשרות

חיי שרה- האכלת בעלי חיים

הרב ינון קליין

האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם | טעימה ושתייה לפני בע"ח | איזה בעלי חיים חובה להאכיל

    עמוד מתוך 6    >>
סך הכל: 95 תכנים