הלכה שבועית

ספירת העומר

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

פרשת צו - הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

פרשת ויקרא - איסור אכילת דם

הרב ינון קליין שליט"א

יסוד האיסור - טעמי האיסור - כלים לצליית כבד

פרשת ויקהל פקודי - אין קטיגור נעשה סניגור

הרב ינון קליין שליט"א

אין קטיגור נעשה סניגור | כהן שהרב את הנפש | תפילה מסידור שנדפס בחטא

פרשת כי תשא - עונג שבת

הרב ינון קליין שליט"א

עונג שבת דאורייתא או דרבנן | מהם 'דברי סופרים' | גדר החיוב בעונג שבת | הדלקת נרות שבת דאורייתא...

פרשת תצוה - חציצה בתפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

חציצה בתפילין של ראש | הנחת תפילין של ראש על תחבושת או כובע דק | האם שיער ארוך נחשב חציצה...

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין שליט"א

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין שליט"א

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

יתרו- צורות בע"ח בבית הכנסת, קניית מוצרים שיש עליהם צלב

הרב ינון קליין שליט"א

איסור עשיית צלמים | ציור בעלי חיים בבית הכנסת | תמונות שמפריעות לכוונה | קניית מוצרים שיש...

פרשת בשלח - הכנות לשבת

הרב ינון קליין שליט"א

הכנות לשבת | מצוה לטרוח לכבוד שבת | אפיית חלות לשבת

פרשת בא - אין מעבירין על המצוות

הרב ינון קליין שליט"א

אין מעבירין על המצוות | דאורייתא או דרבנן | הקדמת טלית לתפילין | על איזה חלה מברכים בלחם משנה

וארא- שם שמיים בלימוד גמרא וזמירות שבת

הרב ינון קליין שליט"א

הזכרת שם שמיים לבטלה | חומרת האיסור | הזכרת שם שמיים בלימוד גמרא | הזכרת שם שמיים בזמירות...

שמות- בגדים מכובדים לתפילה

הרב ינון קליין שליט"א

בגדים מכובדים לתפילה | תפילה יחף או בסנדלים | החזקת פלאפון בתפילה

ויחי- ברכת הבנים

הרב ינון קליין שליט"א

ברכת הבנים | נוסח הברכה | הנחת הידיים על הראש

ויגש- כבוד סבו וחמיו

הרב ינון קליין שליט"א

חיוב כבוד סבו | חיוב כבוד חמיו

מקץ- ענייני הלכה ומנהג בחנוכה

הרב ינון קליין שליט"א

ברכות הדלקת נר חנוכה | סעודות בחנוכה | למה אין מסכת חנוכה במשנה

    עמוד מתוך 7    >>
סך הכל: 99 תכנים