מומלצים

בית מדרש הלכתא

נוסד- אלול תשס"ט. סניף רחובות- אלול תשע"ז

בית המדרש רואה כיעד מרכזי את הצבת מקומה של ההלכה כנקודה מרכזית בחיים הפרטיים והציבוריים, באמצעות העמדת תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה הלכתי-תורני, ובהנחלת לימוד וחיבת ההלכה בכל שדרות העם.

באלול תשע"ז התרחב בית המדרש ונפתח סניף חדש ברחובות.

מסביב לכולל ההלכה (בגבעת אסף וברחובות) המהווה את ליבו של בית המדרש, הולך ומתפתח מארג של תוכניות שמטרתם המשותפת היא חיבור הציבור כולו ללימוד ההלכה והצבת ההלכה כקו יסוד מנחה של החיים הפרטיים והחיים הציבוריים.

אנו מאמינים כי קיומו של מקום תורה חי ותוסס מהווה חיזוק משמעותי למקומה של תורה בחיי ההתיישבות ולחיי עם ישראל בארצו!

לתרומות