שו"תים

אמירת ה' שפתי תפתח לש"צ

הרב ראובן האס שליט"א

נוסח תפילתת הש"צ

הרב אליהו סעדה שליט"א

ברכת כהנים יחף

הרב דוד ליבמן

נטילת ידיים לכהן על לוי במניין מצומצם

הרב אופיר טביב

משלוח מנות על ידי שליח

הרב אופיר טביב

האם להעדיף משלוח מנות על ידי שליח או לשלוח בעצמו?

ברכה ללא אשר קדשנו במצותיו וצונו

הרב ינון קליין שליט"א

ברכת כהנים עם נעליים

הרב אביאל ניסים כהן

האם מותר לכהן חייל בשהייה בשטח במקום בוץ לברך ברכת כהנים עם נעליים?

כהן שחי עם גרושה - ברכת כהנים

הרב ינון קליין שליט"א

חזן - אם יענה אמן אחרי "לברך את עמו ישראל באהבה"

הרב ינון קליין שליט"א

אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו בבית האבל

הרב ינון קליין שליט"א

אכילה ושתייה לפני מקרא מגילה

הרב אופיר טביב

האם מותר לאכול ולשתות לפני קריאת המגילה בליל פורים? מה עדיף להקדים את קריאת המגילה או לאכול...

אכילת מאכל שהיה תחת המיטה

הרב גיורא ברנר שליט"א

מאכל שהונח על המיטה התחתונה במיטת קומותיים

בישול קטניות בכלי פסח בשביעי של פסח שחל בערב שבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

בישול קלי בישול בכלי שלישי

הרב גיורא ברנר שליט"א

לימוד בשבת למבחן ביום חול

הרב גיורא ברנר שליט"א

שאלת רב בענייני אמונות ודעות

הרב ינון קליין שליט"א

שאלת המשך

<<     עמוד מתוך 5    >>
סך הכל: 74 תכנים