פתיחה להלכות הטמנה

בירור גרסאות הגמרא וביאורן

הרב ינון קליין
תגיות: הרב ינון קליין, בית מדר הלכתא, הטמנה, סימן רנז,