שיעורים עבור התגית: בית מדרש גבעת אסף

קיום מצוות ישוב הארץ על ידי בניין ונטיעה

הרב שי רובינשטיין

מאמר מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ב. המאמר דן בגדרי מצוות ישוב הארץ ובשאלה האם בניין עדי...

שבת הותרה או דחויה אצל פקוח נפש (2)

הרב גיורא ברנר שליט"א

שיעור שני

מותר לקחת אקמול בשבת?

הרב ינון קליין שליט"א

ביאור בדין בטל הטעם בטלה התקנה ופסק האחרונים למעשה בגזירת שחיקת סמנים בזמננו

הכנה מערב שבת על מנת למעט איסורים בשבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

בחולה שאין בו סכנה ומטופל על ידי גוי

הנחת עירוב וקניית שביתה

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי חזרה וסיכום הלכות עירובין. שיעור 10 סימן תח

דיני מחיצה (2)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי סיכום וחזרה הלכות עירובין- שיעור 8. סימן שסב סע' ח - יב

מבואות מפולשין לרשות הרבים

הרב גיורא ברנר שליט"א

טלטול בשבות דשבות, תחומין יב מיל

הרב גיורא ברנר שליט"א

דירת גוי בחצר ישראל

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי סיכום וחזרה הלכות עירובין. שיעור 9 סימן שפב

טלטול ד' אמות בקרפף (2)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי סיכום הלכות עירוב- שיעור 6 סימן שנח סע' ד-ז, ט-יד

מקום הנחת תפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

האם צריך ששים רבוא לרה"ר [2]

הרב גיורא ברנר שליט"א

המשך השיעור הקודם ובירור שיטת רשב"א

האם צריך ששים ריבוא לרה"ר

הרב גיורא ברנר שליט"א

טלטול ד' אמות בקרפף (1)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי סיכום הלכות עירוב- שיעור 5 סימן שנח סע' א-ג, ח

הצגה מעשית של דיני הרשויות, טלטול ד' אמות ברה"ר

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי סיכום הלכות עירוב- שיעור 4 סימנים שמח - שמט

הגדרת רשות הרבים (2)

הרב גיורא ברנר שליט"א

המשך החילוק בין מבואות לפלטיא- ביאורי האחרונים בשיטת הרשב"א

    עמוד מתוך 14    >>
סך הכל: 212 תכנים