שיעורים עבור התגית: בית מדרש הלכתא

דבר שאין במינו ניצוד

הרב גיורא ברנר שליט"א

דבר שאינו מתכוין

הרב ינון קליין שליט"א

בישול קטניות בכלי פסח בשביעי של פסח שחל בערב שבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

פרשת צו - הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

הלכות ליל הסדר (חלק ב)

הרב ינון קליין שליט"א

מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה

פרשת ויקרא - איסור אכילת דם

הרב ינון קליין שליט"א

יסוד האיסור - טעמי האיסור - כלים לצליית כבד

אכילת כזית מצה בליל הסדר

הרב גיורא ברנר שליט"א

פרשת ויקהל פקודי - אין קטיגור נעשה סניגור

הרב ינון קליין שליט"א

אין קטיגור נעשה סניגור | כהן שהרב את הנפש | תפילה מסידור שנדפס בחטא

פרשת כי תשא - עונג שבת

הרב ינון קליין שליט"א

עונג שבת דאורייתא או דרבנן | מהם 'דברי סופרים' | גדר החיוב בעונג שבת | הדלקת נרות שבת דאורייתא...

משלוח מנות

הרב ינון קליין שליט"א

טעם מצוות משלוח מנות והנפקא מינות לטעמים השונים

דעת תבונות

הרב אביהו שוורץ שליט"א

בעניין יחוד ה' בעולם

פרשת תצוה - חציצה בתפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

חציצה בתפילין של ראש | הנחת תפילין של ראש על תחבושת או כובע דק | האם שיער ארוך נחשב חציצה...

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין שליט"א

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין שליט"א

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

הטמנה בטרמוס

הרב ינון קליין שליט"א

מיחזי כמבשל

הרב אורן חושנגי שליט"א

    עמוד מתוך 2    >>
סך הכל: 30 תכנים