שיעורים עבור התגית: בית מדרש הלכתא

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

הטמנה בטרמוס

הרב ינון קליין

מיחזי כמבשל

הרב אורן חושנגי שליט"א

יתרו- צורות בע"ח בבית הכנסת, קניית מוצרים שיש עליהם צלב

הרב ינון קליין

איסור עשיית צלמים | ציור בעלי חיים בבית הכנסת | תמונות שמפריעות לכוונה | קניית מוצרים שיש...

דין מעשה שבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

בישול קלי בישול בכלי שלישי

הרב גיורא ברנר שליט"א

לימוד בשבת למבחן ביום חול

הרב גיורא ברנר שליט"א

אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך

הרב ינון קליין

שאלת רב בענייני אמונות ודעות

הרב ינון קליין

שאלת המשך

שמות- בגדים מכובדים לתפילה

הרב ינון קליין

בגדים מכובדים לתפילה | תפילה יחף או בסנדלים | החזקת פלאפון בתפילה

בישול בשבת בדרכים מודרניות

הרב גיורא ברנר שליט"א

בישול במיקרוגל ודוד שמש

ויחי- ברכת הבנים

הרב ינון קליין

ברכת הבנים | נוסח הברכה | הנחת הידיים על הראש

וישלח- ענייני קריאת שמות

הרב ינון קליין

לקרוא על שם האב או הרב? | קריאת שני שמות | הוספת שם לחולה

שבת הותרה או דחויה אצל פקוח נפש (2)

הרב גיורא ברנר שליט"א

שיעור שני

היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט

הרב גיורא ברנר שליט"א

ביאור יסוד ההיתר וגדריו- א. אם מלאכות או"נ הם בגדר 'הותרה' או 'דחויה'. ב. ביאור החיוב למעט...

    עמוד מתוך 2    >>
סך הכל: 18 תכנים