שיעורים עבור התגית: בית מדרש הלכתא

כללי הגמרא (18)

הרב ינון קליין שליט"א

מכללא איתמר

כללי הגמרא (17)

הרב ינון קליין שליט"א

מעשה רב

הלכות ליל הסדר (חלק ב)

הרב ינון קליין שליט"א

מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה

אכילה ושתייה לפני מקרא מגילה

הרב אופיר טביב

האם מותר לאכול ולשתות לפני קריאת המגילה בליל פורים? מה עדיף להקדים את קריאת המגילה או לאכול...

מתנות לאביונים

הרב ינון קליין שליט"א

גדר מצוות מתנות לאביונים | צדקה או שמחה | נפ"מ

כללי הגמרא (16)

הרב ינון קליין שליט"א

פסוקים מקוצרים בגמרא ובראשונים | מחלוקות בין המסורה לתלמוד

חייב איניש לבסומי

הרב ינון קליין שליט"א

גדר השכרות בפורים

משלוח מנות

הרב ינון קליין שליט"א

ארבעה טעמים למצוות משלוח מנות והנפקא מינא

כללי הגמרא (15)

הרב ינון קליין שליט"א

האם יש אמוראים שלא ידעו פסוקים?

מוקצה לחצי שבת

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (14)

הרב ינון קליין שליט"א

האם יש אמוראים שלא ידעו פסוקים? ביאור הגמרא ב"ק דף נה | מה היה כתוב בלוחות הברית?

כללי הגמרא (13)

הרב ינון קליין שליט"א

למה הגמרא נקראת על שם אביי ורבא? | הלכתא כבתראי

כללי הגמרא (12)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות קושיה חלק ד | הוספות של סבוראים בגמרא

טלטול חיות מחמד בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

מוקצה בבעלי חיים

משניות מסכת שבת פרק יד

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

מוקצה במקום הפסד

הרב גיורא ברנר שליט"א

    עמוד מתוך 7    >>
סך הכל: 102 תכנים