שיעורים עבור התגית: גבעת אסף

אמירת משיב הרוח ומוריד הטל

הרב גיורא ברנר שליט"א

תפילה במניין - חובה או מעלה?

הרב ינון קליין שליט"א

אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים

הרב ינון קליין שליט"א

תקיעת שופר בשבת

הרב אריאל בראלי שליט"א

כללי הגמרא (32)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי קל וחומר - מה לימדה הברייתא דרבי ישמעאל, למה המידה נקראת קל וחומר ולא חומר וקל

לשמוע קול שופר

הרב דוד דודקביץ שליט"א

על עניינו של השופר ועבודת ראש השנה. מתוך יום עיון לקראת ראש השנה. כ"ג אלול תשע"ה

כללי הגמרא (31)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לי"ג מידות (ב) - גדר דבר הנלמד מי"ג מידות

חשיבות לימוד אמונה

הרב ארל'ה הראל שליט"א

חומרת רבי זירא

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (30)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן

ברכה על החזרת מזוזה אחרי בדיקה

הרב אייל שמאי שליט"א

דיג לתענוג

הרב ינון קליין שליט"א

ברכה על גרנולה

הרב ינון קליין שליט"א

טחינת פרווה במטחנת בשר

הרב ינון קליין שליט"א

גדר קדושת ארון הארון

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (29)

הרב ינון קליין שליט"א

מחלוקת רב ותלמיד, אב ובן

    עמוד מתוך 22    >>
סך הכל: 338 תכנים