שיעורים עבור התגית: הרב ינון קליין

דבר שאינו מתכוין

הרב ינון קליין שליט"א

ספירת העומר

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

פרשת צו - הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

הלכות ליל הסדר (חלק ב)

הרב ינון קליין שליט"א

מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה

פרשת ויקרא - איסור אכילת דם

הרב ינון קליין שליט"א

יסוד האיסור - טעמי האיסור - כלים לצליית כבד

פרשת ויקהל פקודי - אין קטיגור נעשה סניגור

הרב ינון קליין שליט"א

אין קטיגור נעשה סניגור | כהן שהרב את הנפש | תפילה מסידור שנדפס בחטא

הלכות ליל הסדר (חלק א)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה, היחס להלכות ליל הסדר, הכנות לליל הסדר, קדש, ורחץ, כרפס, יחץ

פרשת כי תשא - עונג שבת

הרב ינון קליין שליט"א

עונג שבת דאורייתא או דרבנן | מהם 'דברי סופרים' | גדר החיוב בעונג שבת | הדלקת נרות שבת דאורייתא...

משלוח מנות

הרב ינון קליין שליט"א

טעם מצוות משלוח מנות והנפקא מינות לטעמים השונים

פרשת תצוה - חציצה בתפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

חציצה בתפילין של ראש | הנחת תפילין של ראש על תחבושת או כובע דק | האם שיער ארוך נחשב חציצה...

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין שליט"א

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין שליט"א

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

הטמנה בטרמוס

הרב ינון קליין שליט"א

יתרו- צורות בע"ח בבית הכנסת, קניית מוצרים שיש עליהם צלב

הרב ינון קליין שליט"א

איסור עשיית צלמים | ציור בעלי חיים בבית הכנסת | תמונות שמפריעות לכוונה | קניית מוצרים שיש...

פרשת בשלח - הכנות לשבת

הרב ינון קליין שליט"א

הכנות לשבת | מצוה לטרוח לכבוד שבת | אפיית חלות לשבת

בדין מעשה שבת

הרב ינון קליין שליט"א

הבנת דברי רמ"א בסימן שיח סעיף א

    עמוד מתוך 2    >>
סך הכל: 20 תכנים