שיעורים עבור התגית: הרב ינון קליין

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

הטמנה בטרמוס

הרב ינון קליין

יתרו- צורות בע"ח בבית הכנסת, קניית מוצרים שיש עליהם צלב

הרב ינון קליין

איסור עשיית צלמים | ציור בעלי חיים בבית הכנסת | תמונות שמפריעות לכוונה | קניית מוצרים שיש...

פרשת בשלח - הכנות לשבת

הרב ינון קליין

הכנות לשבת | מצוה לטרוח לכבוד שבת | אפיית חלות לשבת

בדין מעשה שבת

הרב ינון קליין

הבנת דברי רמ"א בסימן שיח סעיף א

פתיחה להלכות הטמנה

הרב ינון קליין

בירור גרסאות הגמרא וביאורן

אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך

הרב ינון קליין

וארא- שם שמיים בלימוד גמרא וזמירות שבת

הרב ינון קליין

הזכרת שם שמיים לבטלה | חומרת האיסור | הזכרת שם שמיים בלימוד גמרא | הזכרת שם שמיים בזמירות...

הגדרת מצב כספק פקוח נפש

הרב ינון קליין


סך הכל: 10 תכנים