שיעורים עבור התגית: הרב ינון קליין

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

ריכוז כל השיעורים

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ה משניות ו - ח

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ה משניות ג - ה

כללי הגמרא (3)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי המשנה| לימוד בדרך מדרשי הלכה | לימוד בדרך הלכות פסוקות | שלשה ביאורים לשם 'משנה'

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ד משניות ט -י פרק ה משניות א -ב

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ד משניות ה - ח

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ד משניות א - ד

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות יב - טו

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ט - יא

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ז - ח

כללי הגמרא (2)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי הגמרא (שיעור שני)- דוגמאות מכמה גמרות לחשיבות ידיעת הכללים

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ה - ו

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ב - ד

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ב משנה ט - פרק ג משנה א

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ב משניות ו - ח

כללי הגמרא (1)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור פתיחה לכללי הגמרא: חשיבות לימוד הכללים | סוגי הכללים | היכרות עם ספרי כללים

    עמוד מתוך 3    >>
סך הכל: 44 תכנים