שיעורים עבור התגית: משניות

משניות מסכת שבת פרק יד

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

פרק יג משניות ד - ז

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ג

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ו

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניןת ג - ד

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ו

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג -ד

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק ו

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ח - י

משניות מסכת שבת פרק ו

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ז

כללי הגמרא (7)

הרב ינון קליין שליט"א

חסורי מחסרא והכי קתני

משניות מסכת שבת פרק ה

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

משניות מסכת שבת פרק ג

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

    עמוד מתוך 3    >>
סך הכל: 39 תכנים