שיעורים עבור התגית: סוכות

פסול הדר ופסול חסר באתרוג

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ה משניות ו - ח

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ד משניות ט -י פרק ה משניות א -ב

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ד משניות ה - ח

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ט - יא

כוונה בישיבה בסוכה

הרב גיורא ברנר שליט"א

חבלי כביסה מעל הסכך

הרב גיורא ברנר שליט"א

האם מותר לבנות את הסוכה מתחת לחבלי כביסה, ומה הדין כשתלויה כביסה על החבלים?

מגילת קהלת. ארבעת המינים אחרי החג

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף.

הושענות, הקבלת פני רבו ברגל

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:) - הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

כוונה בישיבה בסוכה, שיעור האכילה המינימלי בסוכה

אברכי בית מדרש גבעת אסף

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

כללים לקניית לולב והדסים

אברכי בית מדרש גבעת אסף

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

כיבוס, כתיבה וטיול בחול המועד

אברכי בית מדרש גבעת אסף

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

דיני בניית הסוכה. ברכת שהחיינו על בניית סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף


סך הכל: 13 תכנים