שיעורים עבור התגית: פסח

הלכות ליל הסדר (חלק ב)

הרב ינון קליין שליט"א

מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה

משניות מסכת שבת

הרב ינון קליין שליט"א

פרק א משניות י - יא

בישול קטניות בכלי פסח בשביעי של פסח שחל בערב שבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

פרשת צו - הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

אכילת כזית מצה בליל הסדר

הרב גיורא ברנר שליט"א

למה לא מברכים על ספור ההגדה?

הרב ליאור פנחס

אכילת פירות יבשים בפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

תחפושות ולימוד תורה בפורים

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

כמה כסף נותנים במתנות לאביונים?

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

בדיקת חמץ בתוך פסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

במקרה בו בדק לפני ומצא חמץ בחג.

בדיקת חמץ בערב פסח שחל בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה להלכות בדיקת חמץ

הרב ינון קליין שליט"א

ביאור שיטת רש"י ותוס' בגדר תשביתו וחיוב בדיקת חמץ

בליעת חמץ על ידי מליחה וצלייה

הרב גיורא ברנר שליט"א

קטניות בשבת אסרו חג פסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

האם מותר לבשל קטניות לשבת אסרו חג פסח בכלי פסח? האם מותר לאכול קטניות בשבת אסרו חג פסח?

הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

הוראות מעשיות

שתיית ארבע כוסות

הרב צבי קוסטינר שליט"א

מתוך יום עיון לפסח תשע"ו

    עמוד מתוך 3    >>
סך הכל: 44 תכנים