שיעורים עבור התגית: ראש השנה

שופר - שמיעת הקול הפנימי

הרב מיכאל ברום שליט"א

שיעור בשפת אמת מהרב ברום שליט"א, נשיא ישיבת שילה. הכנה לראש השנה תש"פ

לשמוע קול שופר

הרב דוד דודקביץ שליט"א

על עניינו של השופר ועבודת ראש השנה. מתוך יום עיון לקראת ראש השנה. כ"ג אלול תשע"ה

שמיטת כספים ופרוזבול

הרב אברהם צבי הכהן שליט"א

מהותה של מצוות שמיטת כספים ודיניה הלכה למעשה- כיצד עושים פרוזבול. מתוך יום עיון לקראת ראש...

הכנות לראש השנה

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

תקיעת שופר בשופר מעובד

הרב דוב ליאור שליט"א

משא ומתן בהלכה בין הגאון הרב דוב ליאור שליט"א ובנו הרב אלקנה ליאור שליט"א. בדין כשרות שופר...

החזרת זרם חשמל ביום ב של ראש השנה

הרב גיורא ברנר שליט"א

כולל תשובות מגדולי הפוסקים: הרב הלפרין, הרב כלאב, הרב מאזוז והרב נבנצל. מתוך הספר שו"ת בגדי...

הפיוטים- ונתנה תוקף ועת שערי רצון

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

אכילת סימנים בראש השנה

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף


סך הכל: 8 תכנים