שיעורים עבור התגית: קניין תורה

תפילה ליד פח אשפה

הרב אייל שמאי שליט"א

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

תפילה במניין - חובה או מעלה?

הרב ינון קליין שליט"א

אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים

הרב ינון קליין שליט"א

כוונה בתפילה (2)

הרב אורן חושנגי שליט"א

כללי הגמרא (28)

הרב ינון קליין שליט"א

אהבת האמת

משלוח מנות על ידי שליח

הרב אופיר טביב

האם להעדיף משלוח מנות על ידי שליח או לשלוח בעצמו?

היחס לחכמת הגויים (ג)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטת החסידות. שיעור 11 בסדרת שיעורי אמונה, מהרב ארל'ה הראל שליט"א

כללי הגמרא (27)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות זלזול בחז"ל

היחס לחכמת הגויים (ב)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטת מהר"ל מפראג. שיעור 10 בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

היחס לחכמת הגויים (א)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטות הראשונים בביאור גזירת לימוד חכמת יוונית. שיעור תשיעי בסדרת שיעורי אמונה.

ברכה ללא אשר קדשנו במצותיו וצונו

הרב ינון קליין שליט"א

תפילת הדרך

הרב ינון קליין שליט"א

והדליקו נרות בחצרות קדשך

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שמיני בסדרת שיעורי אמונה

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב נהוראי יוסף אוחנה שליט"א

זמן הדלקת נרות חנוכה במוצ"ש, שיטת ר"ת בזמני היום

שליחות להדלקת נר חנוכה

הרב גיורא ברנר שליט"א

חנוכה - על הניסים

הרב ארל'ה הראל שליט"א

למה מברכים על הניסים בחנוכה. שיעור שישי בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

    עמוד מתוך 3    >>
סך הכל: 46 תכנים