שיעורים עבור התגית: בעלי אסופות

קיום מצוות ישוב הארץ על ידי בניין ונטיעה

הרב שי רובינשטיין

מאמר מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ב. המאמר דן בגדרי מצוות ישוב הארץ ובשאלה האם בניין עדי...

תערובת חמץ בתבלינים

הרב אביאל ניסים כהן

האם חייבים לרכוש תבלינים לפסח או שניתן להשתמש בתבלינים של כל השנה

תקיעה בשופר מעובד- תגובות

הרב מאיר מאזוז שליט"א

תגובות למאמרו שלא הגר"ד ליאור שליט"א מאת הגר"מ מאזוז ומאת הרבנים בניהו שנדורפי ואהרן כהן ממרכז...

החזרת זרם חשמל ביום ב של ראש השנה

הרב גיורא ברנר שליט"א

כולל תשובות מגדולי הפוסקים: הרב הלפרין, הרב כלאב, הרב מאזוז והרב נבנצל. מתוך הספר שו"ת בגדי...

מצוות צריכות כוונה

הרב אפרים גרינבלט זצ"ל

תשובה מכת"י מבעל שו"ת רבבות אפרים. נדפסה לראשונה בקובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ד

יסודות איסור בשר בחלב

הרב אביאל ניסים כהן

הלימודים השונים לאיסור מהתורה והנפקא מינא ביניהם, טעמי האיסור.

'הבשר עודנו בין שיניהם'

הרב אסף יצחק ליבוביץ

דין בשר שבין השיניים לעניין בשר בחלב וחציצה לטבילה. מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ד

המתנה בין בשר לחלב לקטן

הרב ינון קליין שליט"א

מאיזה גיל חייבים להקפיד על המתנה בין בשר לחלב וכמה יש להמתין בגילאים השונים.

סיר בשרי שבשלו בו חלב

הרב יעקב יונגרייס

שמירת שבת בבית אבות

הרב גיורא ברנר שליט"א

המאמר הזוכה בתחרות המאמרים של מפעל הפיס לשנת תשע"ה כולל תשובות מכמה פוסקים. מתוך קובץ בעלי...

הכנת תפילין של ראש מכמה עורות

הרב שמעון ישי קינן

מאמר בעניין הכנת בית תפילין של ראש מכמה עורות מודבקים מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשעג

נסיעת אחיות לבית חולים בשבת

הרב אסף יצחק ליבוביץ

מאמר בעניין היתר הנסיעה לצוותי רפואה בשבת, אל בית החולים וממנו חזרה לביתם. מתוך קובץ בעלי...

נ"ט בר נ"ט

הרב יעקב יונגרייס

ביאור רחב באחת הסוגיות הגדולות בדיני איסור והיתר. מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשעה

הערות בדיני שם שמיים לבטלה

הרב ינון קליין שליט"א

הזכרת שם שמיים בלימוד ובזמירות שבת, כתיבת 'בית אל'. מתוך קובץ בעלי אסופות תשעג

השתדלות ברפואה

הרב ינון קליין שליט"א

חובות הרופא והחולה בהלכה. מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ב

קציצת עצי פרי בעת מלחמה

הרב חביב תורג'מן

מאמר מתוך קובץ בעלי אסופות תשע"ב. כולל תשובה מהרה"ג דוב ליאור שליט"א

    עמוד מתוך 2    >>
סך הכל: 22 תכנים